Ο Θεός το 2009 έβαλε στην καρδιά του ποιμένα, Σπύρο Βούλγαρη, να ξεκινήσει την εκκλησία  “O Ζωντανός Λόγος”.

Έτσι, ξεκίνησε την πρώτη του συνάθροιση στο σπίτι του, όπου ήταν ο ίδιος και ο καθρέπτης του. Μετα από λίγο καιρό, ο Θεός έφερε τα πρώτα 12 μέλη της εκκλησιάς, που πολύ σύντομα έγιναν 18.

Το Μάιο του 2010 ο Κύριος μας ευλόγησε και με το πρώτο μας κτίριο. Το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκινήσαμε ως εκκλησία και δυο πολύ σημαντικές διακονίες, το “Ρήμα Κέντρο εκπαίδευσης της Βίβλου” και το “Equip Leadership Conferences“- John Maxwell ministries.

Σήμερα, είμαστε κάτω από συνεχή αύξηση του Θεού με χρισμένο Λόγο, με έμφαση την ανάπτυξη των ψυχών, που ο Κύριος μας έχει εμπιστευτεί, με σεβασμό στις οικογένειες, με μια καρδιά που ενδιαφέρεται για τους νέους, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, μένοντας πιστοί στο χαρακτήρα της εκκλησιάς ότι είμαστε μια πνευματική οικογένεια κάνοντας πράξη τον Χριστό.

Επιπλέον, η εκκλησία μας δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ηγετών και στο ξεκίνημα νέων εκκλησιών υποστηρίζοντας πνευματικά και υλικά τα νέα τοπικά σώματα και τους ηγέτες τους.