Ο Λόγος του Θεού λέει πως ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας του κόσμου.

(Ιωάννης 14:6) Ο Ιησούς λέει σ’ αυτόν: Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού·

(Πράξεις 4:12 ) Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.

 Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος Σωτηρίας και δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος, ώστε ο άνθρωπος να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Εκείνος ήρθε και έζησε ως άνθρωπος, κατοίκησε ανάμεσα μας και θυσίασε την ζωή του ως αντίλυτρο για τις αμαρτίες μας.

Είναι μονάχα μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό και η ομολογία του ως Κύριος και σωτήρας στη ζωή μας, που μας κάνει αυτομάτως να γινόμαστε παιδιά του Θεού.

Είναι ο μόνος που έχει την δύναμη να θεραπεύσει, να ελευθερώσει, να προστατεύσει, να κάνει θάυματα και να αλλάξει για πάντα την ζωή σου.

Είναι ο μόνος που το αίμα Του μπορεί να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.

Ο Λόγος του Θεού λέει πως μέσα από τις πληγές του εμείς ιατρευτήκαμε.

Ήρθε για να φέρει ζωή και αυτήν με αφθονία . (Ιωάννης 10:10 )

………εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να την έχουν με αφθονία.

Ήρθε για να σώσει τον χαμένο.

(Λουκάς 19:10)

Επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο.

Ήρθε να φέρει αιώνια ζωή – Ο κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. (Ιωάννης 3:16)

Είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού που απαντώνται οι προσευχές μας και στο όνομα Του θα πρέπει να προσευχόμαστε στον Πατέρα Θεό.

( Ιωάννης 14:13) Και ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, θα το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό.

Σε όσους πιστεύουν δίνει εξουσία.

(Λουκάς 10:19) Δέστε, σας δίνω εξουσία στο να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς, κι επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού· και τίποτε δεν θα σας βλάψει.

Ο Ιησούς μας προτρέπει να πάμε σε Αυτόν.

(Ματθαίος 11:28) Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω.