Ο οραματισμός μας…

Ο οραματισμός που ο Θεός έδωσε στην εκκλησία μας είναι: «Κάνε μαθητές, εφοδίασε τους, απέστειλε τους και υποστήριξε τους

Έτσι, κάθε διακονία, που ο Θεός μας εμπιστεύτηκε, έχει να κάνει με την εκπλήρωση του οραματισμού.

 

«Κάνε μαθητές – Ματθ. 28:19  Το Ρήμα Κέντρο Εκπαίδευσης της Βίβλου, στο οποίο κάθε χρόνο εκπαιδεύονται πιστοί για το έργο της διακονίας

Εφοδίασε τους- Εφεσίους 4:12, Equip Leadership conferences- John Maxwell

Απέστειλε τους- Μάρκος 16:15-16 –– Ιεραποστολικά ταξίδια

Υποστήριξε τους» Η διακονία “Helpers”

Έτσι, εστιάζουμε στο:

  • Nα σηκώνουμε εργάτες πλήρης δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, που θα εκπληρώσουν την υπόσχεση του καλέσματος, που ο Θεός έδωσε στον Ποιμένα:  « Στείλε εργάτες και θα αλλάξουν τον κόσμο».
  • Nα διδάσκoυμε πιστούς να κτίζουν γερές οικογένειες, με προοπτική να ζήσουν τον ουρανό εδώ στην γη, μέσα στο γάμο τους.
  • Nα δούμε νέους να αλλάζουν δυναμικά τη ζωή τους, την γενιά τους και τον κόσμο γύρω τους.
  • Να υποστηρίζουμε πνευματικά και υλικά ποιμένες, ηγέτες και τοπικά σώματα, με σκοπό να ενισχύονται και να απελευθερώνονται στο κάλεσμα τους.
  • Να ανοίξουμε καινούργιες εκκλησίες.
  • Να θέτουμε ένα πρότυπο ηγεσίας με ένα έξοχο πνεύμα.

 

Και όλα αυτά για την δόξα του Κυρίου…