Γιατί κάνουμε λατρεία και πώς λατρεύουμε;

1. Είμαστε φτιαγμένοι για να λατρεύουμε τον Θεό.

Ψαλμός 69:34 Ας τον αινέσουν οι ουρανοί και η γη, οι θάλασσες, και όλα όσα κινούνται σ’ αυτές.

2. Θεός είναι άξιος λατρείας.

Ψαλμός 95:3 -6 Επειδή, ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός, και μεγάλος Βασιλιάς, περισσότερο από όλους τούς θεούς.Επειδή, στο δικό του το χέρι είναι τα βάθη τής γης· και τα ύψη των βουνών είναι δικά του.Επειδή, δική του είναι η θάλασσα, κι αυτός την έκανε· και τα χέρια του έπλασαν την ξηρά.Ελάτε, ας προσκυνήσουμε και ας προσπέσουμε· ας γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, τον Δημιουργό μας.

3. Η Λατρεία ευαρεστεί τον Θεό. Ψαλμός 51:16 -17

Επειδή, δεν θέλεις θυσία, αλλιώς θα είχα προσφέρει· σε ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι.

Θυσίες τού Θεού είναι συντριμμένο πνεύμα· συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, Θεέ, δεν θα καταφρονήσεις.

 4. Η Λατρεία είναι εντολή. Εβραίους 13:15

Διαμέσου αυτού, λοιπόν, ας προσφέρουμε πάντοτε θυσία αίνεσης στον Θεό, δηλαδή, καρπόν από τα χείλη μας, που ομολογούν το όνομά του.

5. Είναι η ανταπόκριση μας στην αγάπη Του.

Ψαλμός 107:1 ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΕ τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεός του μένει στον αιώνα.

6. Όταν λατρεύουμε χτυπάμε τα χέρια μας και φωνάζουμε με χαρά (Ps 47:1 )

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους τού Κορέ. ΟΛΟΙ οι λαοί, κροτήστε τα χέρια· αλαλάξτε στον Θεό με φωνή αγαλλίασης.

7. Σηκώνουμε τα χέρια μας στη λατρεία επειδη:

(Ψαλμός 134:2 )Υψώστε τα χέρια σας προς τα άγια, και ευλογείτε τον Κύριο.

  1. Δοξάζουμε και λατρεύουμε με μουσικά όργανα επειδή ο Λόγος μας προτρέπει.

Ψαλμός 98:4- 6

Αλαλάξτε στον Κύριο, όλη η γη· ευφραίνεστε και αγάλλεστε και ψαλμωδείτε.Ψαλμωδείτε στον Κύριο με κιθάρα, με κιθάρα και φωνή ψαλμωδίας.Με σάλπιγγες, και με φωνή κεράτινης σάλπιγγας, αλαλάξτε μπροστά στον Βασιλιά Κύριο.