Γιατί πιστεύουμε σε Δέκατα;

• Δίνοντας τα δέκατα μας “… διδάσκει να βάλουμε πάντα το Θεό πρώτο στη ζωή μας” (Δευτ. 14:23, ).

• Τα Δέκατα είναι μια βιβλική αρχή που έχει μια συνέχεια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το νόμο του Μωυσή.

• Τα δέκατα δεν μας ανήκουν, αλλά ανήκουν στον Κύριο (Λευιτικό 27:30).

• Τα δέκατα είναι μια ένδειξη πιστότητας στον Θεό (Β Χρονικών 31:12).

• Τα δέκατα είναι μια ένδειξη της γενναιοδωρίας μας (Β Χρονικών 31:5).

  • Τα δέκατα μας επιτρέπουν ώστε διάκονοι του Θεού να αφοσιωθούν πλήρως στο έργο του Κυρίου (Αριθμοί 18:21, Α Κορ 9:13 .).

• Δεν θέλω ο Θεός να με αποκαλεί έναν ληστή (Μαλαχίας 3:8), επειδή δεν δίνω δέκατα και εισφορές.

•Ο Θεός θέλει«Ο Οίκος Του», η εκκλησία, να έχει με αφθονία(Μαλαχίας 3:10 και Β’Τιμόθεο3:15).

• Ο Θεός λέει ότι αν είμαστε πιστοί στα δέκατα και τις εισφορές, Εκείνος θα ανοίξει τα παράθυρα του ουρανού και θα χύσει επάνω μας άφθονες ευλογίες (Μαλαχίας 3:10-12, Παροιμίες 3:10).

• Τιμούμε τον Κύριο όταν δίνουμε σ ‘Αυτόν (Παροιμίες 3:9).

• Υπάρχει μια Βιβλική αρχή της σποράς και του θερισμού (Β’ Κορ. 9:6). Όπως έχουμε σπείρει απλόχερα, θα θερίσουμε και απλόχερα, τόσο στο φυσικό όσο και στο πνευματικό.

•Λουκάς 12:34 Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου επίσης.